2 grudnia w gmachu Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się uroczysta Akademia Barbórkowa z udziałem Senatu Politechniki Śląskiej i zaproszonych gości.

Foto: Antoni Witwicki.