Uchwałą Zarządu Głównego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr za działalność społeczną, organizacyjną i artystyczną w amatorskim ruchu muzycznym Górnicza Orkiestra Dęta KWK “Sośnica” została uhonorowana Odznaką Honorową Stopnia V z Wieńcem Laurowym.

Prezes Stowarzyszenia, Pan Ryszard Buczek za zasługi dla kultury muzycznej otrzymał Odznakę Honorową Złotą z Brylantem.

Gratulujemy!