Orkiestra Dęta KWK Sośnica powstała w 1945 roku. Dyrygentem orkiestry jest Agnieszka Wajgel, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach.

Jesteśmy członkiem Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach. Prezesem, liczącego obecnie ponad 50 osób zespołu, został wybrany we wrześniu 1994 roku długoletni muzyk zespołu i działacz PZCHiO mgr Ryszard Buczek (więcej). Obecnie pełni on obowiązki Prezesa Gliwickiego Stowarzyszenia Kulturalnego Górnicza Orkiestra Dęta KWK Sośnica, w którego to ramach prawnych, począwszy od 1 stycznia 2007 roku, działa nasza orkiestra.

Orkiestra od lat nie tylko wzbogaca swój repertuar o ambitne utwory muzyczne ale również podnosi swój poziom artystyczny. W rozległym repertuarze znajdują się utwory instrumentalne i wokalne reprezentujące muzykę klasyczną, sakralną, rozrywkową, jazzową, taneczną, marszową, biesiadną, folklor śląski wybitnych kompozytorów i aranżerów.

Potwierdzenie rosnącego poziomu zespołu stanowi nagranie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat płyty DVD oraz pięciu płyt CD (szczegóły na podstronie Nasze nagrania), zawierających utwory instrumentalne i wokalne, o bardzo zróżnicowanej tematyce i stylistyce (śląski folklor, kolędy, utwory marszowe, klasyczne arie operetkowe i musicalowe, muzyka klasyczna i rozrywkowa).

Pokaźna kolekcja dyplomów, pucharów i innych wyróżnień (zobacz) stanowi potwierdzenie sukcesów odnoszonych na przestrzeni dziesięcioleci w licznych przeglądach, konkursach i festiwalach w kraju i za granicą (Czechy, Niemcy, Austria, Włochy, Hiszpania, Francja, Litwa, Ukraina, Białoruś, Węgry).

Wysoki poziom artystyczny oraz zaangażowanie w krzewieniu kultury muzycznej w środowisku zostały uhonorowane przez nagrody resortowe, Towarzystwa Przyjaciół Gliwic, Prezydenta Miasta (zobacz), PZCHiO (zobacz) i tym co cieszy najbardziej – aplauzem i uznaniem szerokiej rzeszy sympatyków naszej działalności muzycznej (zobacz).

Na koniec kilka słów o początkach zespołu. Orkiestra Dęta KWK “Sośnica” powstała we wrześniu 1945 roku z inicjatywy muzykujących górników. Inspiratorami zespołu liczącego 26 osób byli: Jerzy SzaryWładysław KożusznikJerzy RespondekWilhelm Sznajder i Adam Szlupik. Pierwszym kapelmistrzem został doskonały muzyk Leopold Eberle (więcej). Kolejnymi dyrygentami byli: Eryk Kośmicki (więcej)Gustaw Lasek (więcej)Adolf Stasz (więcej)Henryk Kwiryn (więcej)Kazimierz Studziński (więcej), Lesław Podolski (więcej) i Michał Głąb.