Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., wychodząc naprzeciw nieuchronnym zmianom, jakie dotykają wszystkie orkiestry dęte związane z przemysłem wydobywczym, orkiestra nasza działa w nowych ramach prawnych. Wielomiesięczny wysiłek organizacyjny dotychczasowego zarządu orkiestry i przedstawicieli KWK „Sośnica-Makoszowy” zaowocował rejestracją Gliwickiego Stowarzyszenia Kulturalnego Górnicza Orkiestra Dęta KWK Sośnica.

W skład stowarzyszenia wchodzą dotychczasowi członkowie orkiestry, przedstawiciele KWK „Sośnica-Makoszowy” oraz osoby zainteresowane czynnym wspieraniem działalności statutowej stowarzyszenia.

W dniu 22 marca 2012 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które podsumowało pierwsze lata pracy Stowarzyszenia. Wybrano również nowe władze Stowarzyszenia. Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

Imię i Nazwisko  Funkcja
mgr Ryszard Buczek prezes zarządu
 mgr inż. Mariusz Tuszkiewicz  wiceprezes  
 mgr inż. Jacek Błaszczyk  sekretarz  
inż. Natalia Jasińska  skarbnik  
 Jerzy Faber    członek zarządu  
 mgr Marek Abramski    członek zarządu
 mgr Marian Ogórek    członek zarządu  

Komisja Rewizyjna:

Imię i Nazwisko  Funkcja
 Jakub Kłos przewodniczący  
 mgr Grzegorz Wieczorek członek
 mgr inż. Jarosław Kopczyński  członek