Dyrygent honorowy

prof. Podolski Lesław – ur. 5 października 1964 w Bytomiu. Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Podyplomowego Studium Orkiestr Dętych w AM w klasie prof. Józefa Szweda. Od 1989 pracownik naukowy i dydaktyczny w Katedrze Dyrygowania Instytutu Muzyki Uniwersytetu Humanistyczno -Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Tamże sprawował opiekę artystyczną nad Zespołem Chóralnym Kierunku Edukacje Artystyczna. Dyrygent Chóru Mieszanego Instytutu Muzyki, znanego ze współpracy z Filharmonią Częstochowską oraz Gliwicką Orkiestrą Kameralną. Obecnie prowadzi zespół instrumentalny na tymże kierunku.

W Akademii Muzycznej w Łodzi w 1998 r. uzyskał kwalifikacje I stopnia sztuki muzycznej w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych.

Dyrygent Orkiestry Dętej KWK „Gliwice” (1989-1999), następnie od 1999 r. do 2019 r. zakładowej Orkiestry Dętej KWK „Sośnica” w Gliwicach (wchłonęła zlikwidowaną orkiestrę kop. „Gliwice”). Orkiestra zdobyła wiele nagród w przeglądach i konkursach w kraju i za granicą, występowała w audycjach radiowych i telewizyjnych. Koncertowała kilkakrotnie w Niemczech, Czechach, we Włoszech i Hiszpanii. Krzewiła polską kulturę w salach koncertowych Lwowa i Wilna. W Rzymie występowała pięciokrotnie. Ważnym jej osiągnięciem było nagranie płyty CD – „Zaśpiewajmy kolędę”, we współpracy z Zespołem Wokalnym Instytutu Muzyki WSP W Częstochowie oraz „Górnicze granie, śląskie śpiewanie” we współpracy z Śląskim Chórem Górniczym „PoloniaHarmonia” z Piekar Śl. Kolejne nagrania płytowe to: „DAWNIEJ I DZIŚ” – rok 2005, „od marsza do klasyki” – 2008 oraz „BÓG JEST MIŁOŚCIĄ” – 2009 (płyta wydana dla upamiętnienia 10 rocznicy pobytu Ojca św. Jana Pawła II w Gliwicach). Orkiestra wyróżniona Złotą Odznaką PZChiO i nagroda Prezydenta Miasta Gliwice.

Aranżacje chóralno-orkiestrowe L. Podolskiego realizują orkiestry: KWK „Wieczorek” w Mysłowicach, Orkiestra Poczty Polskiej w Częstochowie, Chór „Lutnia” w Malborku, Chór „Moniuszko” w Czechowicach-Dziedzicach, Chór „Polonia-Harmonia” w Piekarach Śl., Chór Bazyliki na Górze św. Anny i inne zespoły. Chętnie wykonywane są przez dyplomatów PSM II st. w Częstochowie z Filharmonią Częstochowską.

Szczególną formę działalności artystyczno-pedagogicznej L. Podolskiego stanowi dbałość o podniesienie jakości muzyki kościelnej wykonywanej przez orkiestry parafialne działające na terenie diecezji gliwickiej, opolskiej i katowickiej. We współpracy z diecezjalnym moderatorem muzyki kościelnej, ks. Franciszkiem Koenigiem współorganizuje Diecezjalną pielgrzymkę orkiestr dętych do Rud Raciborskich. Spotkanie to ma nie tylko charakter modlitewny. Integralną część pielgrzymki stanowią warsztaty muzyczne dla obecnych tam muzyków i dyrygentów, wspólne przygotowanie i wykonanie utworów muzyki sakralnej. Wiele orkiestr parafialnych naszej diecezji korzysta z zaaranżowanych przez niego pieśni, intrad i innych utworów muzyki sakralnej. Formą docenienia fachowości i zaangażowania w tym zakresie było powierzenie L. Podolskiemu organizacji od strony muzycznej oprawy wizyty papieża w naszym mieście.

W 1999 prowadził 500-osobowy zespół składający się z 17 połączonych orkiestr podczas wizyty Jana Pawła II w Gliwicach i był autorem aranżacji wszystkich wykonywanych pieśni.

W PzChiO został wybrany na zastępcę dyrygenta (1992-2001) i wiceprezesa Okręgu Gliwicko-Zabrskiego (od 2001). Wystąpił m.in. z inicjatywą powołania Festiwalu Muzyki Religijnej (2002). Uhonorowany Złotą Odznaką PZChiO. Od 2009 r. dyrektor artystyczny ds. orkiestr dętych Oddziału Śląskiego PZCHiO.