Dr hab. Lesław Podolski, prof. nadzw. Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – doktor habilitowany sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura, dyrygent, aranżer, kompozytor i animator społecznego życia muzycznego.

W Akademii Muzycznej w Katowicach ukończył wydział Dyrygentury Chóralnej oraz Podyplomowe Studium Orkiestr Dętych w klasie prof. Józefa Szweda. Od 1989 jest pracownikiem dydaktyczno – naukowym w Katedrze Dyrygowania Instytutu Muzyki Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Prowadzi działalność dydaktyczną (w kraju i za granicą), naukową, publicystyczną oraz organizacyjną.  Na przestrzeni lat pełnił funkcję opiekuna artystycznego i dyrygenta Chóru i Zespołów Wokalnych Instytutu Muzyki często współpracujących z Filharmonią Częstochowską. Obecnie prowadzi Zespoły Wokalno – Instrumentalne realizując projekty artystyczne z zakresu muzyki ludowej, rozrywkowej i musicalowej.

Od 1989-1999 Dyrygent Orkiestry Dętej KWK „Gliwice”, następnie od 1999 r. do końca 2018 r. dyrygent Gliwickiego Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestra Dęta KWK „Sośnica” w Gliwicach. Z orkiestrami tymi zdobywał wiele nagród w przeglądach i konkursach w kraju i za granicą, krzewiąc polską kulturę w salach koncertowych ( Niemiec, Czech, Włoch, Austrii, Francji, Litwy, Ukrainy oraz Białorusi). Oprócz nagród zdobytych z orkiestrami wielokrotnie był nagradzany za osiągnięcia artystyczne, naukowe i organizacyjne. Dokonał nagrań 7 płyt CD.

Szczególną formą działalności artystyczno-pedagogicznej L. Podolskiego jest dbałość o podniesienie, jakości muzyki kościelnej wykonywanej przez orkiestry parafialne działające na terenie diecezji gliwickiej, opolskiej i katowickiej. Powstałe na tę okoliczność aranżacje chóralno-orkiestrowe realizuje wiele zespołów zarówno zawodowych jak też i amatorskich

Docenieniem zaangażowania i kompetencji w tym zakresie było powierzenie opracowania i aranżacji wszystkich wykonywanych pieśni i utworów na okoliczność wizyty Jana Pawła II w Gliwicach w 1999 oraz prowadzenia 500-osobowego zespołu składającego się z 17 połączonych orkiestr.

Od wielu lat uczestniczy w pracach jury przeglądów, konkursów i festiwali o randze regionalnej i ogólnopolskiej. Uhonorowany przez Polski Związek Chórów i Orkiestr Złotą Odznaką z Laurem za pracę na polu animacji ruchu amatorskiego pełniąc funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Okręgu Gliwicko-Zabrskiego oraz dyrektora artystycznego ds. orkiestr dętych Zarządu Głównego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.