Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., wychodząc naprzeciw nieuchronnym zmianom, jakie dotykają wszystkie orkiestry dęte związane z przemysłem wydobywczym, orkiestra nasza działa w nowych ramach prawnych. Wielomiesięczny wysiłek organizacyjny dotychczasowego zarządu orkiestry i przedstawicieli KWK “Sośnica-Makoszowy” zaowocował rejestracją Gliwickiego Stowarzyszenia Kulturalnego Górnicza Orkiestra Dęta KWK Sośnica.

W skład stowarzyszenia wchodzą dotychczasowi członkowie orkiestry, przedstawiciele KWK “Sośnica-Makoszowy” oraz osoby zainteresowane czynnym wspieraniem działalności statutowej stowarzyszenia.

W dniu 22 marca 2012 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które podsumowało pierwsze lata pracy Stowarzyszenia. Wybrano również nowe władze Stowarzyszenia. Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

Komisja Rewizyjna: