24 stycznia 2020 r. w pawilonie bhp  KWK „Sośnica” odbył się koncert karnawałowy.

Wystąpiła Orkiestra Dęta KWK „Sośnica” w Gliwicach pod dyrekcją Michała Głąba wraz z solistami – Anną Jaskółką-Haśnik, Ingą Karmańską i Jerzym Musiołem.

Koncertem karnawałowym Orkiestra Dęta KWK „Sośnica” zainaugurowała obchody 75-lecia działalności.

Autor zdjęć: Antoni Witwicki