Obchody XX-lecia Fundacji “Szkoła z Charakterem” im. Edith Stein – oprawa muzyczna mszy św.