Oprawa muzyczna Mszy Św.

Uroczystość prymicyjna w Sośnicy – procesja

Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej

IX Sośnicki Festyn Oświatowy – przemarsz ulicami Sośnicy

Odpust Parafialny na Ligocie Zabrskiej

Święto Konstytucji 3 Maja – przemarsz i uroczystości pod pomnikiem A. Mickiewicza.