Pasterka

Pasterka

Poświęcenie figury św. Barbary na dawnym Polu Wschodnim KWK Sośnica.

Dzień Górnika

Msza Święta Barbórkowa

Msza Święta Barbórkowa