Uroczysta Akademia Barbórkowa i tradycyjny obiad dla jubilatów i zaproszonych gości odbyły się 6 grudnia 2019 roku w hali stołówki  Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Lużyckiej.

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta KWK “Sośnica” pod dyrekcją Agnieszki Strzodki wraz z solistami: Natalią Jasińską (skrzypce elektryczne), Anną Jaskółką-Haśnik  i Stanisławem Napierałą (śpiew).

Foto: Antoni Witwicki.