30 sierpnia 2020 Orkiestra Dęta KWK “Sośnica” zapewniła oprawę muzyczną Mszy Świętej w intencji NSZZ “Solidarność” z okazji Jubileuszu 40-lecia powstania związku.

Po mszy, na placu przy kościele pw. św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy orkiestra pod dyrekcją Agnieszki Strzodki zagrała okolicznościowy koncert.