Zapewniamy oprawę muzyczną:  świąt i uroczystości
państwowych, jubileuszy branżowych, zakładowych,
imprez wojewódzkich, miejskich, gminnych i osiedlowych, uroczystości o charakterze religijnym
(msze święte, procesje, pogrzeby, koncerty kolęd i pieśni maryjnych).

 
Występy orkiestry mogą mieć charakter koncertów galowych i plenerowych (z udziałem wokalistów oraz konferansjera), koncertów marszowych.
W repertuarze orkiestry znajdują się utwory instrumentalne i wokalne reprezentujące muzykę klasyczną, sakralną, rozrywkową, swingową, jazzową, taneczną, pop, marszową, biesiadną, folklor śląski

 
Orkiestra ma w swoim dorobku wiele nagrań (DVD, CD).
Na przestrzeni dziesięcioleci orkiestra z sukcesami uczestniczyła w licznych przeglądach, konkursach i festiwalach w kraju i za granicą (Czechy, Niemcy, Austria, Włochy, Hiszpania, Francja, Litwa, Ukraina, Białoruś, Węgry).